Обработка на лични данни

Обработка на лични данни от оператора на уебсайта (Лекар Фуд ЕООД)

  1. Кратка справка за защита на данните

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Следната информация предоставя прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посетите нашия уебсайт. Личната информация е всички данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране на вас. Подробна информация относно защитата на данните може да бъде намерена в нашата декларация за защита на данните под този текст.

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в изходните данни на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формата за контакт.

Други данни се записват автоматично от нашите ИТ системи, когато посетите този уебсайт. Това са предимно технически данни (например интернет браузър, операционна система или време за преглед на страница). Тези данни се събират автоматично веднага щом посетите нашия уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Някои данни се събират, за да се гарантира, че сайтът е без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право по всяко време и безплатно да получавате информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни. Също така имате право да поискате тези данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в официалното известие, ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ И ИНСТРУМЕНТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Когато посещавате нашия уебсайт, вашето онлайн поведение може да бъде статистически оценено. Това се случва предимно с бисквитки и така наречените програми за анализ. Вашето онлайн поведение обикновено се анализира анонимно; поведението при сърфиране не може да бъде проследено до вас. Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, без да използвате определени инструменти. Можете да намерите повече информация за това в следната декларация за защита на данните.

Можете да възразите срещу този анализ. Ще ви информираме за възможностите за възражение срещу тази декларация за защита на данните.

  1. Обща информация и задължителна информация

 

ЗАЩИТА НА ДАННИ

Операторите на този сайт са много сериозни по отношение на защитата на вашите лични данни. Ние обработваме вашите лични данни поверително и в съответствие с разпоредбите за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява също как и с каква цел се прави.

Отбелязваме, че предаването на данни през интернет (например при комуникация чрез електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно да се защитят напълно данните от достъп на трети страни.

 

Вашите права

а) Вие имате следните права спрямо нас във връзка с вашите лични данни:

  • Правото на информация (чл. 15 от GDPR),
  • Правото на коригиране (чл. 16 GDPR) или изтриване (чл. 17 GDPR),
  • Правото на ограничаване на обработването (чл. 18 GDPR),
  • Право на възражение срещу обработването (чл. 21 GDPR),
  • Правото на преносимост на данни (чл. 20 GDPR).

б) Вие също имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно нашата обработка на вашите лични данни.

 

ОТГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:

Лекар Фуд ЕООД

ул. Дамян Груев 56, ап. 7, София, България, 1606г

Изпълнителен директор, упълномощен да представлява: Ксения Зажигина

ЕИК: 206729504

Телефон: +359896220769

Имейл: leckar@cmykspices.com

Отговорният орган е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и средствата за обработка на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Всичко, което трябва да направите, е да ни напишете неофициален имейл. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършена преди отмяната.

 

ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ОТГОВОРНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай на нарушение на закона за защита на данните, заинтересованото лице има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган. Компетентен надзорен орган по въпросите на защитата на данните е Комисията за защита на личните данни на Република България (https://www.cpdp.bg).

 

ПРАВО НА ПРЕносимост на данни

Имате право данните, които обработваме автоматично с ваше съгласие или в съответствие с договора, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ машинночетим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данни на друго отговорно лице, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

 

SSL ИЛИ TLS КРИПИРАНЕ

За целите на сигурността и за защита на предаването на чувствително съдържание, като поръчки или заявки, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва SSL или SSL. TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресната лента във вашия браузър ще се промени от "http: //" на "https: //", както и по символа за заключване в лентата на браузъра ви.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които прехвърляте към нас, не могат да бъдат прочетени от трета страна.

 

ИНФОРМАЦИЯ, БЛОКИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право да получавате безплатно информация за съхраняваните от Вас лични данни, техния произход и получателя, както и за целта на обработването на данните и, ако е необходимо, правото на коригира, блокира или изтрива такива данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в официалното известие, ако имате допълнителни въпроси относно личните данни.

 

ОПОЗИЦИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ПОЩА

С настоящото възразяваме срещу използването на данните за контакт, публикувани в контекста на задължението за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на промоционална информация, като спам имейли.

  1. Администратор на данни

Администраторът съгласно закона за защита на данните е:

Ксения Зажигина

Телефон: +359896220769

Имейл: leckar@cmykspices.com

  1. Събиране на данни на нашия уебсайт