Условия за използване

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯ

 

Настоящите Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“) и Лекар Фууд ЕООД („Компанията“, „ние“, „нас“ или „нашите“), относно вашият достъп и използване на уебсайта https://leckar.online и https://fooddevelopment.market/, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързани, свързани или свързани по друг начин с тях ( общо „Сайтът“). Сайтът предоставя онлайн пазар за следните стоки, продукти и/или услуги: Механично пресоване на органични течни ферментирали билки и подправки („Предложения на пазара“). За да помогнем за превръщането на Сайта в сигурна среда за покупка и продажба на Предложения на Marketplace, всички потребители са длъжни да приемат и да спазват тези Условия за ползване. Вие се съгласявате, че с достъп до Сайта и/или Предложенията на Marketplace сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И/ИЛИ ПАЗАРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО.

Допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото, по наше усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на настоящите Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Условия за ползване, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще бъдете обект и ще се считате, че сте запознати и че сте приели промените във всички ревизирани Условия за ползване, като продължите да използвате Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия за ползване.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение до или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които избират да получат достъп до Сайта от други места, правят това по своя собствена инициатива и са единствени отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Сайтът не е пригоден да отговаря на специфичните за индустрията разпоредби (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA), Федерален закон за управление на информационната сигурност (FISMA) и др.), така че ако вашите взаимодействия ще бъдат подложени на такива закони, може да не използвайте този сайт. Не можете да използвате Сайта по начин, който би нарушил Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA).

Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. На лица под 18-годишна възраст не е разрешено да използват или да се регистрират за Сайта или да използват Предложенията на Marketplace.

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът и Предложенията на Marketplace са наша собствена собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайни на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържанието“) и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марките“) са собственост или контролирани от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторско право и търговски марки и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международни закони за авторско право и международни конвенции. Съдържанието и Марките са предоставени на Сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен ако изрично е предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от Сайта или Предложенията на Пазара и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качени, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани , лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията за използване на Сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта, както и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили правилно достъп, единствено за вашите лични, нетърговски използвайте. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в и върху Сайта, Съдържанието и Марките.


ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Използвайки Сайта или Предложенията на Marketplace, вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и ще актуализирате своевременно тази регистрационна информация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до Сайта или Предложенията на Marketplace чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате Сайта за незаконни или неразрешени цели; и (7) използването от ваша страна на Сайта или Предложенията на Пазара няма да наруши нито един приложим закон или наредба.

Ако предоставите информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Сайта (или част от него).

Нямате право да използвате Сайта или Предложенията на Marketplace за каквито и да било незаконни или неоторизирани цели, нито можете да нарушавате каквито и да е закони при използването на Предложенията на Marketplace. Сред неоторизираните предложения на пазара са следните: упойващи вещества от всякакъв вид; незаконни наркотици или други незаконни продукти; Алкохолни напитки; хазартни игри; и порнография или графично съдържание за възрастни, изображения или други продукти за възрастни. Публикуването на всякакви неразрешени продукти или съдържание може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт и доживотна забрана за използване на Сайта.

Ние сме доставчик на услуги и не правим никакви заявления относно безопасността, ефективността, адекватността, точността, наличността, цените, оценките, отзивите или законността на която и да е информация, съдържаща се в Сайта или Предложенията на пазара, показвани или предлагани чрез Сайта. Вие разбирате и се съгласявате, че съдържанието на Сайта не съдържа и не представлява изявления, на които да се разчита разумно, и се съгласявате да ни предпазите от всякакви грешки, пропуски или неверни изявления, съдържащи се в съдържанието на Сайта. Ние не одобряваме и не препоръчваме каквито и да било предложения на Marketplace и Сайтът е предоставен само за информационни и рекламни цели.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ


Може да се наложи да се регистрирате в Сайта, за да получите достъп до Предложенията на Marketplace. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, нецензурно или по друг начин неприемливо.

 

ПАЗАРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Ние полагаме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете, характеристиките, спецификациите и подробностите за предложенията на Marketplace, налични на Сайта. Въпреки това, ние не гарантираме, че цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на Предложенията на Marketplace ще бъдат точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки и вашият електронен дисплей може да не отразява точно действителните цветове и подробности за продуктите. Всички предложения на Marketplace са в зависимост от наличността и не можем да гарантираме, че предложенията на Marketplace ще бъдат на склад. Някои пазарни предложения могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез Сайта. Такива Пазарни предложения може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.

Запазваме си правото да ограничим количествата от предложенията на Marketplace, предлагани или налични на Сайта. Всички описания или цени на предложенията на Marketplace подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша собствена преценка. Запазваме си правото да прекратим предлагането на пазара по всяко време и по каквато и да е причина. Ние не гарантираме, че качеството на което и да е от предложенията на Marketplace, закупени от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всякакви грешки в Сайта ще бъдат коригирани.ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ


Приемаме следните форми на плащане:

- Visa

- Mastercard

- American Express

- PayPal

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупката и акаунта за всички покупки на Предложенията на Marketplace, направени през Сайта. Освен това се съгласявате да актуализирате своевременно информацията за акаунта и плащането, включително имейл адрес, начин на плащане и дата на изтичане на платежната карта, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, както преценим, че се изисква от нас. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания са в евро.

Вие се съгласявате да плащате всички такси по действащите тогава цени за вашите покупки и всички приложими такси за доставка и ни упълномощавате да таксуваме от избрания от вас доставчик на плащане за всякакви такива суми при извършване на поръчката ви. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, направена през Сайта. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същия метод на плащане и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране или доставка. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ


Моля, прегледайте нашата Политика за връщане, публикувана на сайта, преди да направите каквито и да е покупки.


ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ


Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за цели, различни от тези, за които предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

1. Систематично извличайте данни или друго съдържание от Сайта, за да създадете или компилирате, пряко или косвено, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.

2. Правете каквото и да е неоторизирано използване на Предложенията на Marketplace, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на непоискани имейли, или създаване на потребителски акаунти по автоматизирани средства или под фалшиви претенции.

3. Заобикаляте, деактивирайте или по друг начин пречат на свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържанието, което се съдържа в него.

4. Да участвате в неоторизирано рамкиране или свързване към Сайта.

5. Подмамете, измамете или подведете нас и другите потребители, особено при всеки опит за научаване на чувствителна информация за акаунта, като например потребителски пароли.

6. Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.

7. Участвайте във всяко автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на каквито и да е данни за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

8. Пречат, нарушават или създават ненужна тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.

9. Опит да се представите за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.

10. Използвайте всяка информация, получена от Сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.

11. Използвайте Предложенията на Marketplace като част от усилията да се конкурирате с нас или да използвате по друг начин Сайта и/или Съдържанието за което и да е начинание, генериращо приходи или търговско предприятие.

12. Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или разглобявайте всеки от софтуерите, съдържащи или по някакъв начин съставляващи част от Сайта.

13. Опит за заобикаляне на всякакви мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или до която и да е част от Сайта.

14. Тормозете, дразнете, сплашвайте или заплашвайте някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Предложенията на Marketplace за вас.

15. Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.

16. Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.

17. Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), което пречи на която и да е страна да използва непрекъснато и да се наслаждава на Сайтът или модифицира, нарушава, нарушава, променя или пречи на използването, функциите, функциите, работата или поддръжката на Предложенията на Marketplace.

18. Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение ясни формати за обмен на графики („gifs“), 1×1 пиксела, уеб грешки , бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране“ или „pcms“).

19. Освен ако може да е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използване, стартиране, разработване или разпространение на която и да е автоматизирана система, включително, без ограничение, всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който осъществява достъп до Сайта , или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.

20. Използвайте Сайта по начин, който не съответства на приложимите закони или разпоредби.

21. Използвайте Сайта за рекламиране или предлагане за продажба на стоки и услуги.

22. Продайте или прехвърлете по друг начин вашия профил.

 

ГЕНЕРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИНОСИСайтът не предлага на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Можем да ви предоставим възможността да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или на Сайта, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки , графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (наричани заедно „Приноси“). Приносите могат да бъдат видени от други потребители на сайта и чрез уебсайтове на трети страни. Като такъв, всеки принос, който предавате, може да се третира в съответствие с Политиката за поверителност на сайта. Когато създавате или предоставяте каквито и да било Приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:1. Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнението, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите Приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторското право, патента, търговската марка, търговската тайна , или морални права на трета страна.

2. Вие сте създател и собственик на или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения за използване и упълномощаване на нас, Сайта и другите потребители на Сайта да използваме вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.

3. Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко отделно лице, което може да бъде идентифицирано във вашите Приноси, да използвате името или подобието на всяко такова индивидуално лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволи включването и използването на вашите Приноси по какъвто и да е предвиден начин от Сайта и настоящите Условия за ползване.

4. Вашите приноси не са фалшиви, неточни или подвеждащи.

5. Вашият принос не е нежелана или неразрешена реклама, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови писма или други форми на привличане.

6. Вашите приноси не са неприлични, блудствени, развратни, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или нежелателни по друг начин (както е определено от нас).

7. Вашите приноси не осмиват, подиграват, унижават, сплашват или злоупотребяват с никого.

8. Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или класа хора.

9. Вашият принос не нарушава нито един приложим закон, наредба или правило.

10. Вашият принос не нарушава правата за поверителност или публичност на трета страна.

11. Вашите приноси не съдържат материал, който иска лична информация от лица под 18 години или експлоатира хора под 18 години по сексуален или насилствен начин.

12. Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин са предназначени да защитят здравето или благосъстоянието на непълнолетните.

13. Вашият принос не включва никакви обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.

14. Вашите приноси не нарушават по друг начин или не се свързват с материали, които нарушават която и да е разпоредба на настоящите Условия за ползване, или който и да е приложим закон или наредба.


Всяко използване на Сайта или Предложенията на Marketplace в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права за използване на Сайта и Предложенията на Marketplace.

 

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОСВие и Сайтът се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, съхраняваме, обработваме и използваме всякаква информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и вашия избор (включително настройки).С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно Сайта, вие се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такава обратна връзка за всякакви цели без компенсация за вас.Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната си собственост върху всичките си приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с вашите приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите приноси, предоставени от вас в която и да е област на Сайта. Вие носите изцяло отговорността за вашите приноси към сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас относно вашите приноси.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕГЛЕДИМоже да ви предоставим области на сайта, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/организацията, която се преглежда; (2) вашите отзиви не трябва да съдържат обидни ругатни, обиден, расистки, обиден или език на омраза; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки въз основа на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законосъобразността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща другите да публикуват отзиви, независимо дали са положителни или отрицателни.Можем да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме отзиви или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята отзивите за нежелателни или неточни. Отзивите не се одобряват от нас и не представляват непременно нашите мнения или възгледите на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от преглед. С публикуването на рецензия вие с настоящото ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и подлицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по всякакви средства, показване, изпълнение, и/или разпространява цялото съдържание, свързано с рецензии.


ИЗПЪЛНЕНИЯ


Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта или Предложенията на Пазара („Изпращания“), предоставени ни от вас, не са поверителни и ще станат наша единствена собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изявления за всякакви законни цели, търговски или други, без признание или компенсация за вас. С настоящото се отказвате от всички морални права върху подобни Изявления и с настоящото гарантирате, че всички такива Изявления са оригинални от вас или че имате право да изпращате такива Изявления. Вие се съгласявате, че няма да има иск срещу нас за всяко предполагаемо или действително нарушение или незаконно присвояване на права на собственост във вашите Изявления.

 

УЕБ САЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИСайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез Сайта или Предложенията на Marketplace) връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, музика, звук, видео , информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за каквито и да било уебсайтове на трети страни, достъпни чрез Сайта, или съдържание на трети страни, публикувано на , достъпни чрез или инсталирани от Сайта, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или Съдържанието на трети страни. Включването, свързването или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или съдържание на трети страни не означава тяхното одобрение или одобрение от нас. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че настоящите Условия за ползване вече не управляват. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който навигирате от Сайта или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и приложимата трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни и ще ни предпазите от всяка вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, вие ще ни пазите от всякакви загуби, понесени от вас, или вреди, причинени ви, свързани или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трети страни или всеки контакт с уебсайтове на трети страни.

УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТАЗапазваме си правото, но не и задължението: (1) да наблюдаваме Сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) предприема подходящи правни действия срещу всеки, който, по наше усмотрение, нарушава закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, да докладва такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше собствено усмотрение и без ограничение, отказваме, ограничаваме достъпа, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото е технологично осъществимо) всеки от вашите Приноси или част от тях; (4) по наша собствена преценка и без ограничение, известие или отговорност, да премахнем от Сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин са обременяващи за нашите системи; и (5) по друг начин управлява Сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Сайта и Предложенията на Пазара.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТНие се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://fooddevelopment.market/policies/privacy-policy. Използвайки сайта или предложенията на Marketplace, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че Сайтът и Пазарните предложения се хостват в Канада. Ако имате достъп до Сайта или Предложенията на Marketplace от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Канада, тогава чрез продължителната ви употреба на Сайта, вие прехвърляте вашите данни в Канада и вие се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработвани в Канада.СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАША СОБСТВЕНА РЕШЕНИЕ И БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПАЗАРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПАЗАРНАТА ПЛАССА ДО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА IPADLOCKIN BLOCKIN ADLOCKIN ПО КАКВАТО И ДА СЕ ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ВСЯКАКВО ЗАЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ РЕГЛАМЕНТ. МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИМ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕТО В САЙТА И ПАЗАРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ДА ИЗТРИМЕ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША СОБСТВЕННОСТ.Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на третата парти. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданска, наказателна и съдебна защита.

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯЗапазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Въпреки това, ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Ние също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме всички или част от предложенията на Marketplace без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайта или предложенията на пазара.Не можем да гарантираме, че Сайтът и предложенията на Marketplace ще бъдат достъпни по всяко време. Може да изпитаме хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин променяме Сайта или Предложенията на Пазара по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от вашата невъзможност за достъп или използване на Сайта или Предложенията на Marketplace по време на прекъсване или прекратяване на Сайта или Предложенията на Marketplace. Нищо в настоящите Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме Сайта или Пазарните предложения или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или издания във връзка с тях.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези условия се уреждат и тълкуват съгласно законите на България и използването на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международни продажби на стоки е изрично изключено. Ако обичайното ви местопребиваване е в ЕС и сте потребител, вие допълнително притежавате защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на закона във вашата страна по местопребиваване. Лекар Фуд ЕООД и вие се съгласявате да се подчините на неизключителната юрисдикция на съдилищата в София, което означава, че можете да предявите иск за защита на правата си за защита на потребителите във връзка с тези Условия за ползване в България или в страната на ЕС в който живеете.РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕНеформални преговори

За да ускорите разрешаването и да контролирате разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързани с настоящите Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), заведени от вас или от нас (отделно, „Страна“ и колективно , „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договарят всеки Спор (освен тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко деветдесет (90) дни преди започване на арбитраж. Такива неформални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.


Обвързващ арбитраж

Всеки спор, произтичащ от взаимоотношенията между страните по този договор, се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с Арбитража и вътрешните правила на Европейския арбитражен съд като част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург, и които са в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж и приемането на тази клауза представлява приемане. Седалището на арбитража е София, България. Езикът на производството е английски. Приложими норми на материалното право са българското право.ОграниченияСтраните се съгласяват, че всеки арбитраж се ограничава до спора между страните поотделно. До пълната степен, разрешена от закона, (а) нито един арбитраж не може да бъде съчетан с друго производство; (b) няма право или правомощия за спорове да бъдат арбитражни на базата на групови иск или да се използват процедури за групови иск; и (c) няма право или правомощие какъвто и да е Спор да бъде заведен в качеството на предполагаем представител от името на широката общественост или други лица.Изключения от неформалните преговори и арбитражаСтраните се съгласяват, че следните Спорове не са предмет на горните разпоредби относно неформални преговори и обвързващ арбитраж: (a) всякакви Спорове, целящи налагането или защитата, или относно валидността на някое от правата на интелектуална собственост на една от страните; (b) всеки Спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в поверителността или неразрешено използване; и (в) всеки иск за обезщетение по забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитражира спорове, попадащи в тази част от тази разпоредба, за които е установено, че са незаконни или неприложими, и този спор ще се решава от съд с компетентна юрисдикция в рамките на съдилищата, посочени за юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

 

 

КОРЕКЦИИНа Сайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до Предложенията на Marketplace, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Сайта по всяко време, без предизвестие.

ОПРОВЕРЖЕНИЕСАЙТЪТ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАЗАРА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВА КАТО Е И НАЛИЧНО. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СЪОБЩЕН РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТКАЗВАМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ПАЗАРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, БЕЗ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, -НАРУШЕНИЕ. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТГОВОРНОСТ 1 2) ЛИЧНО НАРАЗВАНЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВО ЩЕТИ, ОТ КАКВАТО И ДА Е ХАРАКТЕРИСТИКА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​(3) ВСЯКАКЪВ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ И ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИИ СЪХРАНЯВАНИ В ТАМ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА ИЛИ ПАЗАРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, (5) ВСЯКАКВИ БЪЛГИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ ОТ ТЕХ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ ОТ КАКЪВ ВИД В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГИЕ ДОСТЪПНО ДОСТЪПНО V. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТО ЛИЦА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НИКОИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ КАКВО И КАТО И ДА Е УЕБСАЙТ, КОИТО И ДА СЕ РЕКЛАМА НЕ МОЖЕ ДРУГИ МОБИЛИЗАЦИИ. БЪДЕТЕ СТРАНА ИЛИ ПО КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВСЯКАКВА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ВСЯКАКВИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. КАТО ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ КАКВАТО И ДА Е СРЕДА ИЛИ В КАКВАТО И ДА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ВНИМАНИЕ, КЪДЕТО Е ОТНОСНО.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТАВ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦА ЗА КОЯТО И ДА Е ПРЯКА, НЕПРЯКА, ПОСЛЕДВАЩА, ПРИМЕРНА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА, СПЕЦИАЛНА, ДАННА, ДАННА ИЛИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВИЗИРАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ ПАЗАРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОРИ АКО НИ БИМ УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСИЧКО ЗА ПРОТИВНОТО, СЪДЪРЖАНО ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВАТО И ДА И НЯКАКВА КАКАВА КАКАВА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА ДО ИЗПЛАЩАНАТА СУМА ОТ НАС, ДО 3 ЧАС ПЕРИОД ПРЕДИ ВСЯКАКВА КАТО И КАТО ВЪЗСТАНЕ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ПО-ГОРЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕВие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и ни държите безвредни, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всяка загуба, щета, отговорност, иск или искане, включително разумни адвокати ' такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) използване на Предложенията на Marketplace; (2) нарушаване на настоящите Условия за ползване; (3) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (4) нарушаване от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (5) всяко явно вредно действие спрямо всеки друг потребител на Сайта или Предложенията на Marketplace, с когото сте се свързали чрез Сайта. Независимо от горното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита от такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки такъв иск, действие или процедура, която подлежи на това обезщетение, след като разберем за това.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИНие ще поддържаме определени данни, които предавате на Сайта с цел управление на ефективността на Предложенията на Marketplace, както и данни, свързани с използването от ваша страна на Предложенията на Marketplace. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие сте изцяло отговорни за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели с помощта на Предложенията на Marketplace. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всяко право на иск срещу нас, произтичащо от такава загуба или повреда на такива данни.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, по имейл и на Сайта, отговарят на всяко законово изискване тази комуникация да бъде в писмена форма. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС. С настоящото се отказвате от всякакви права или изисквания по който и да е устав, наредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или предоставяне на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯАко някоя жалба при нас не бъде разрешена задоволително, можете да се свържете писмено с отдела за подпомагане на жалбите на отдела за потребителски услуги на Калифорнийския отдел по потребителски въпроси на 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Сакраменто, Калифорния 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.РАЗНИНастоящите Условия за ползване и всякакви политики или оперативни правила, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Предложенията на Marketplace, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неуспехът ни да упражним или наложим някое право или клауза от тези Условия за ползване няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, разрешена от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделна от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и приложимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово правоотношение или посредничество, създадено между вас и нас в резултат на настоящите Условия за ползване или използването на Предложенията на Marketplace. Вие се съгласявате, че настоящите Условия за ползване няма да бъдат тълкувани срещу нас поради изготвянето им. С настоящото се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Условия за ползване и липсата на подпис от страните за изпълнение на тези Условия за ползване.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАСЗа да разрешите жалба относно Сайта или Предложенията на Пазара или да получите допълнителна информация относно използването на Сайта или Предложенията на Пазара, моля свържете се с нас на:Лекар Фуд ЕООД

ул. Дамян Груев 56, ап. 7

+359896220769

1606 София, България

Телефон: +359897946459


leckar@cmykspices.com