Честито!

Остава само да потвърдите регистрацията си:
  1. Отидете на имейла
  2. Намерете писмото от Leckar (проверете всички папки и СПАМ) 
  3. Отворете този имейл и кликнете върху бутона за потвърждение